Erityispäivähoidon tehtävänä on mahdollisemman varhaisessa vaiheessa auttaa lapsia, jotka tarvitsevat tutkimuksen perusteella lisätukea jollain kehityksen osa-alueella. Lapsen kehitystä on tuettava kokonaisvaltaisesti sekä vahvat että tukea tarvitsevat puolet huomioonottaen. Sujuva yhteistyö vanhempien ja päivähoidon kesken edistää tavoitteiden saavuttamista. Erityispäivähoito on osa päivähoidon normaalia toimintaa, koska hyvin monet lapset tarvitsevat tukea jollain osa-alueella.
Lähtökohtana erityispäivähoidon järjestämiselle ovat lapsen yksilölliset tarpeet, jotka otetaan huomioon jo paikkaa valittaessa. Vaihtoehtoina ovat päiväkotiryhmät, Kallion päiväkodin integroitu pienryhmä, perhepäivähoito tai ryhmäperhepäivähoito.

”Tuen tarvetta voi olla,
vaikka lapsi juoksee nurmikolla.
Tärkeää on tehdä havaintoja,
yhdessä vanhempien kanssa tarkastella.

Luo pohjaksi kokonaiskuva lapsesta
vahvuuksista ja innostavista asioista.
Voit joskus asiantuntijaa tarvita,
mutta seuraavista ilman lausuntoa aloita:
temppurata pomppien,
saksilla kädestä pitäen,
tukiviittomat auttaa pientä puhujaa,
lorut s:n ja r:n harjoittelijaa.
Keskittyminen on oikea ässä,
muistathan käydä välillä leikkimässä.
Voi tarkastella myös kehoa,
piirtäen, käyttäen varjoa tai narua.

Mitä onkaan tässä tavoitteena?
Ettei tuen tarve ole kasautuneena.
Muista myös ennaltaehkäisy,
ettei tuen tarve pitkity.
Ryhmässä lasta tuetaan
ryhmän jäsenenä toimimaan,
ympäristöä mukautetaan
ja arkisia elementtejä vahvistetaan.
Mihin tässä pyritään?
Lapselle mahdollisimman pitkälle tuki järjestämään
varhaiskasvatuksen palveluiden parissa,
tärkeä osa on vanhempien tuessa.
–    Eleonora Printz –