Tuloveroprosentti ennallaan:

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.11. pitää tuloveroprosentin ennallaan 20,50 prosentissa. Tällä luvulla on jo pitkät perinteet, sillä tuloveroprosentti on pidetty samana vuodesta 2007.

Ensi vuonna tämän tuloveroprosentin riittäminen edellyttää erittäin tiukkaa menokuria: toiminnan nettomenojen pienentämistä 0,7 prosentilla nykyisestä talousarviosta ja noin 2 prosentilla kuluvan vuoden ennusteesta.

Kiinteistöverot:

Valtuusto päätti kokouksessaan myös kiinteistöveroista. Aiemmista vuosista poiketen päätettiin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti alentaa 0 prosenttiin. Yhdistystä tai säätiötä pidetään verotuksessa yleishyödyllisenä, jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

– yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yleinen hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista.

– yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin.

– yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisyys tutkitaan aina verotuksen yhteydessä ja se on vuosikohtainen. Veroilmoituksen liitteenä yhteisö toimittaa tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksen. Ensimmäiseltä tilikaudelta pitää veroilmoituksen liitteenä toimittaa myös yhteisön säännöt.

Tarkempaa tietoa yleishyödyllisen yhteisön määrittelystä vero.fi 

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit Parkanossa:

– yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10 %

– vakituisten asuntojen 0, 52 %

– muiden asuntojen 1,10 %

– voimalaitosten 2,85 %

– yleishyödyllisen yhteisön 0 %

– rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätty erillistä kiinteistöveroprosenttia.