Tiesuunnitelma ”Valtatien 3 parantaminen välillä Alaskylä – vt 23” pidetään yleisesti nähtävänä
30 päivää 11.8.-9.9.2011 välisenä aikana
Parkanon kaupungin teknisellä osastolla, osoitteessa Parkanontie 37 (maantielaki 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistöjen omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.  Muistutukset on toimitettava Parkanon kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä, osoitteeseen Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 Parkano ( maantielaki 27 §).