PAROONIN TAIVAL KARTTA:

Paroonin taival 1 25000 A4

Huom!
Kartassa on virhe Aureskosken sahan kohdalla. Reitti jatkuu suoraan sahan tietä Kurun tielle,
ei siis sahan kautta kulkua (joen ylittävä silta purettu pois!)