Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi
TYÖVALMENTAJAN toimen Työelämän palvelukeskuksessa. 

Työvalmennuksella tähdätään palveluprosessiin, jossa asiakas etenee suunnitelmallisesti kohti työllistymistä tai muuta pitkäkestoista ratkaisua.  Työelämän palvelukeskuksen asiakkaat ovat henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä ja/tai elämänhallinnan taidoissa. Työvalmentaja ohjaa ja auttaa pitkäaikaistyöttömien pääsyä työmarkkinoille räätälöimällä asiakkaille yhdessä työvoimahallinnon kanssa yksilöllisiä työllisyyspolkuja työelämään. 

Kelpoisuusvaatimuksena käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto; artesaani sisältäen ensisijaisesti huonekalurestauroinnin, puun korjauksen tai tekstiilin / kudonnan ohjaustaidot.

Valittavalta edellytämme tavoitteellista asiakaslähtöistä työskentelyotetta, verkostotyötaitoja ja vahvoja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata erilaisia asiakkaita. Valittavan tulee olla pystyä itsenäiseen työskentelyyn, hänen tulee olla joustava ja yhteistyökykyinen, haasteita pelkäämätön ja oma-aloitteinen. Lisäksi edellytämme vastaavista tehtävistä vähintään yhden (1) vuoden työkokemusta.

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja tarvittaessa antaa perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, puhelin 044 -7865301.

Hakemukset todistusjäljennöksineen tulee toimittaa viimeistään 8.11.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, perusturvajohtaja, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

PARKANON KAUPUNKI

PERUSTURVAOSASTO