Parkanon kaupungin tekninen osasto hakee työnjohtajaa (infran rakentaminen ja kunnossapito)
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 1.7.2015.

Työnjohtaja toimii teknisen toimen kunnallistekniikan monipuolisissa sekä vaativissa esimies-,
suunnittelu-, kunnossapito- ja rakennuttamistehtävissä.

Koulutusvaatimuksena toimeen on vähintään soveltuva rakennusmestarin tai teknikon koulutus
(maanrakennus-, yhdyskunta-, tai LVI-tekniikka). Lisäksi edellytetään vähintään
3 vuoden työkokemusta kunnallistekniikan vesihuollon rakentamisesta ja rakennuttamisesta.
Palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti.
Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksen.

Omatoimisuus, joustavuus, positiivinen asenne, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä
kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon edesauttavat tehtävien
menestyksellistä hoitamista.

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus opinto- ja työtodistuksineen (joita ei palauteta) tulee toimittaa tekniselle johtajalle
15.6.2015 klo 12.00 mennessä os. Parkanon kaupunki, Tekninen osasto/tekninen johtaja,
PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”työnjohtaja”.
Sähköiset hakemukset jarmo.kyosti@parkano.fi.

Lisätietoja
antaa tekninen johtaja Jarmo Kyösti p. 044 786 5601. s-posti jarmo.kyosti@parkano.fi.