Keskustan koulun sisäilmaongelmien tutkimukset ovat edenneet ja varsinainen tiedotustilaisuus ja yksityiskohtaisempi raportin esittely pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 18.00 koulun juhlasalissa. Tällä hetkellä laaditaan A-insinöörien toimesta korjaussuunnitelmia ja ohjeistusta työn korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi sellaisella aikataululla kuin se on käytännössä mahdollista.
Paikalla tiedotustilaisuudessa on paikalliset eri osapuolet ja raportin laatija Antti Souto.