PARKANON KAUPUNKI                                                          9.5.2011
TEKNINEN OSASTO                                                                 

TIEDOTE PUUTARHAKADUN PERUSKORJAUSTYÖSTÄ, PÄIVITETTY 8.8.2011            

Puutarhakatu välillä Aureentie – Mäkiviinikankatu peruskorjataan kuluvan vuoden aikana.

Työn takia joudutaan tiettyjä osuuksia kadusta sulkemaan liikenteeltä työn ajaksi. Sulkemisen
aikana tulee käyttää olemassa olevia korvaavia yhteyksiä. Ensivaiheessa suljetaan osuus väliltä
Aureentie – Myllysaari jolloin liikenne ohjataan pohjoispään kautta Mäkiviinikankadulle.
Kevyen liikenteen toivomme ohjautuvan Porvalinraitin ja Nikkarinraitin kautta Aureentielle tai
puistotien kautta Viinikantielle.

Peruskorjaustyö sisältää ajoradan peruskorjauksen lisäksi erillisen kevyen liikenteen väylän
rakentamisen kadun itäreunaan.

Päivittäinen työaika on klo 7.00 -15.30.

Työt jatkuvat kesälomien jälkeen viikolla 33.

Pohjarakentamisen osalta työ valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä.
Päällystystyö tehdään ensi vuonna.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä! Toivomme teidän noudattavan liikennöinnissä erityistä
varovaisuutta työn aikana!

Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa allekirjoittaneelta tai työmaan työnjohtajalta
Tuomo Lystilältä puh 044 7865632.

Pekka Mikkola
kunnallistekniikan työpäällikö
044 7865631