TIEDOTE                                                                           9.3.2010

PARKANON TILINPÄÄTÖS LÄHES 3 MILJOONAA YLIJÄÄMÄINEN

Parkanon kaupungin vuoden 2009 toiminnan tuloksena saavutettiin 2,9 miljoonan euron ylijäämä. Tulokseen vaikuttivat toimintatulojen ja -menojen kehitys sekä hyvin kertyneet verotulot ja valtionosuudet. Myös korkokulujen ennakoitua alhaisempi taso toi positiivista lisää tulokseen. Nämä kaikki tekijät
toteutuivat myös talousarviota selkeästi paremmin.

Kaupungin palveluja tuotettiin tehokkaasti ja 36 miljoonan toimintakulut kasvoivat vain 1,3 %. Menokehitystä hillitsivät erikoissairaanhoidon palvelujen reilun miljoonan euron säästö ja henkilöstömenojen toteutuminen lähes puoli miljoonaa euroa arvioitua pienempänä.
Lisäksi kaupungin 5,6 miljoonan euron toimintatuotot kasvoivat lähes 0,5 miljoonaa talousarviota
suuremmiksi, kasvua +3,4 %.

Parkanon verotulot kasvoivat viime vuonna noin prosentilla ja olivat 21,5 milj. euroa. Talouden taantuessa yritysten maksama yhteisöveron määrä lähti laskusuuntaan, jota paikkasi kuntien yhteisövero-osuuden korotus. Tämän seurauksena Parkanon yhteisöverokertymä oli talousarvion mukainen 1,9 milj. euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen -15 %. Paikkakunnalla taantuman johdosta tapahtuneet yritysten lomautukset ja irtisanomiset eivät vielä vaikuttaneet merkittävästi 18,4 milj. euron kunnallisverokertymään, joka oli jopa 800 000 euroa talousarviota parempi.  Vuosina 2010
ja 2011 verotulojen arvioidaan kertyvän niukemmin johtuen talouskehityksen vaikutuksista.

Valtionosuudet kasvoivat 9,6 % ja niitä kertyi yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Kasvua oli sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudessa ja yleisessä valtionosuudessa ml. verovähennysten kompensaatio.

Vuosikatteeksi muodostui 4 miljoonaa euroa. Taseessa on yhteensä 4,3 miljoonan euron ylijäämä
tulevien vuosien varalle.

Kaupungin viime vuosien tärkeät investoinnit ovat suuntautuneet vesihuoltolaitoksen toiminnan varmistamiseen. Viime vuonna saneerattiin Vuorijärven vedenottamoa 507.000 eurolla ja muuta vesihuoltoa parannettiin noin 170 000 eurolla.  Myös terveyskeskuksen peruskorjaus jatkui 203.000 eurolla. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta laski vuoden aikana 340.000 euroa ja velkaa oli vuoden vaihteessa 11,5 miljoonaa euroa. Asukasta kohti lainamäärä oli 1.619 euroa/asukas, kun valtakunnan keskitaso on noin 1875 euroa.

Kuntatalouden ennustetaan kehittyvän tänä ja ensi vuonna huonompaan suuntaan verotulojen alenemisen ja palvelutarpeen kasvamisen vuoksi. Tämän johdosta myös Parkanon kaupunki joutuu edelleen palvelutuotantoaan tarkastelemaan, mutta taseeseen muodostunut ylijäämä tuo vakautta kaupungin toiminnalle.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, 044-7865201
talouspäällikkö Sirpa Teuho, 044-7865210