Tuula Putuksen oirekyselyn yhteenvetoraportti sekä tilakohtainen erittely luokittain liitteenä.
Yhteenvetoraportti.pdf,    tilakohtainen erittely .

Tarvittaessa tietoihin voi tutustua myös kouluterveydenhoitajan odotustilassa, Keskustan koululla.

Parkanon kaupunki, Keskustan koulun kouluterveydenhuolto