Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten lisäksi on vielä selvitetty seuraavaa:
 
– Tuula Putuksen raportti on lopullisesti valmistunut 16.3. Raportissa on myös tilakohtainen
erittely luokittain. Raporttiin voi tarvittaessa tutustua koululla kouluterveydenhoitajan luona.
 
– Toksisuusmittausnäytteet on otettu 13.2 2014 ja alustava tulos on saatu tiedotteen muodossa
20.3. 2014. Tulosten mukaan terveyshaitta on lievää, eikä estä koulunkäyntiä tiloissa.

Tiedotteessa on lisäksi suositus tilakohtaisen riskianalyysin tekemisestä, joka päätettiin teettää pikaisesti. Tiedote liitteenä

 
– A-Insinöörit on tehnyt lisätutkimuksia lähinnä vaurioiden laajuuden selvittämiseksi.  
Lisätutkimukset tukevat aikaisemmin esitettyä remontin laajuutta ja toteutustapaa.
 
– lmanpuhdistimet on asennettu kaikkiin luokkatiloihin.
 
– Korjaussuunnittelutyön tekee kilpailutuksen perusteella A-Insinöörit Oy. Suunnittelutyö on
aloitettu ja valmistuu huhtikuun puolivälissä, jonka jälkeen kohde urakoidaan ja tavoitteena on
töiden aloitus heti kun se on koulun puolesta mahdollista.
 
Urakka-aika selviää tarkemmin kunhan kaikki suunnitelmat valmistuvat.
Urakka-ajan mukaan selviää myös tarvittavien väistötilojen määrä.

 
 
 
Parkanon kaupunki, tekninen osasto