Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi 

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN 
 
Parkanon terveyskeskuksessa huolehditaan 7000 asukkaan perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Parkano kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Terveyskeskuksessa on digitaalinen röntgen, konsultoiva radiologi, jatkuva lääkäripäivystys jota hoidetaan ostopalveluna. Vuodeosasto on 42-paikkainen ja terveyskeskuslääkärin vakansseja on 6. Perusterveydenhuoltoa ei ole järjestetty väestövastuuperiaatteella. Käytössä on Mediatri potilastietojärjestelmä. 

Kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaava laillistettu lääkärin pätevyys. Erikoistuminen yleislääketieteeseen katsotaan erityiseksi eduksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärisopimuksen mukaan. Oman palkkatoivomuksen voi myös esittää. 
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä  lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään 4 kuukauden koeajalla. 
 
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan viimeistään 21.11.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, PL 14, 39701 Parkano.  Kuoreen merkintä ”virkahakemus”.  
Lisätietoja antaa johtava lääkäri Matti Rajamäki, puh. 044–7865401 tai
matti.rajamaki@parkano.fi 
 
Parkanossa
27.10.2011 
Perusturvaosasto