Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi terveydenhoitajan toimen. 

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Edellytämme työterveyshuollon erikoistumisopinnot sekä aikaisemman kokemuksen työterveyshoitajan tehtävistä.

 Arvostamme myös myönteistä asennetta ja halukkuutta uusien työ- ja toimintatapojen kehittämiseen sekä oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen  viimeistään 25.3.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki  PL 14, 39701  Parkano. Kuoreen merkintä ”terveydenhoitaja”.

Lisätietoja toimesta antaa avohoidon johtaja Marita Saari , puhelin  044-7865451. 

Parkanossa 8.3.2011 

PARKANON KAUPUNGIN PERUSTURVAOSASTO