Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi  
Terveydenhoitajan toimen 

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. 

Työsuhteen alussa työpaikka on terveyskeskuksen lastenneuvola.   

Valittavalta edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä halua kehittyä työssään. Lisäksi arvostamme työkokemusta terveydenhoitajan työtehtävistä. Oma auto on välttämätön.  

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan.  

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.9.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja tehtävästä antaa avohoidon johtaja Marita Saari puh. 044–7865 451. 

Parkanossa 24.8.2011 

Perusturvaosasto