Tarjouspyyntö

Parkanon kaupunki pyytää tarjouksia Parkanon rautatieaseman takana olevan lastausterminaalirakennuksen purkamisesta seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

  1. Lastausterminaalirakennuksen purkaminen ja siirtäminen varastoon kaupungin teknisen varikon piha-alueelle osoitteeseen Fennokatu 3. Rakennus puretaan kokonaan perustuksineen lukuun ottamatta ratojen välissä olevaa perustusta. Purkukohde tulee jättää siistiin kuntoon, täyttötöitä ei suoriteta. Purettava rakennus on teräsrunkoinen ( ristikkorakenne), vesikatteena pelti ja ulkoverhouksena maalattu paneeli. Rakennuksen mitat on 24,4 m x 44,7 m , kerrosala 1090,5 m2. Purkutyö ja varastointi tulee suorittaa siten, että rakennus voidaan pystyttää uudelleen uuteen lastauspaikkaan. Kaikki osat tulee numeroida ennen purkutyön aloittamista ja purkaminen tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan elementteinä. Purkutyössä huomioitava myös sähköasennusten purkaminen. purkukohteeseen ja vallitseviin olosuhteisiin on ehdottomasti tutustuttava paikanpäällä. Parkanon kaupungilla on kohteesta rakennusaikaiset suunnitelmat paperiversioina. Rata-alueella olevan perustuksen purkamisesta sovitaan erikseen.
  1. Lastausterminaalirakennuksen purkaminen siten, että rakennus siirtyy purkajan omaisuudeksi ja poissiirrettäväksi purkajan omaan varastoon/käyttöön. Rakennus puretaan kokonaan perustuksineen lukuun ottamatta ratojen välissä olevaa perustusta. Purkukohde tulee jättää siistiin kuntoon, täyttötöitä ei suoriteta. Tässä vaihtoehdossa purkutapa vapaa huomioiden myös sähköasennusten purkaminen. Rata-alueella olevan perustuksen purkamisesta on erikseen sovittava liikenneviraston kanssa. Parkanon kaupungilla on kohteesta rakennusaikaiset suunnitelmat paperiversioina.

Purkutyössä on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska purkutyö tapahtuu rata-alueella. Varsinainen purkutyö on suoritettava loppuun 15.8.2015 mennessä ja purkutavarat on siirrettävä alueelta pois 30.8.2015 mennessä. Parkanon kaupungin tekninen lautakunta päättää kumpi vaihtoehdoista hyväksytään, lisäksi lautakunnalla on oikeus hylätä osa tai kaikki tarjoukset mikäli katsoo ne hinnaltaan tai muutoin sopimattomiksi. Tarjoukset tulee jättää kirjallisesti 22.7.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Parkanon kaupunki , Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano. Tarkemmin tarjouspyyntö löytyy osoitteesta www.parkano.fi/ajankohtaista. Purkukohdetta esittelee ja lisätietoja antaa Jarmo Kyösti, puh. 044-7865601.