Parkanon kaupungissa on haettavana määräaikainen 1.4.2017-31.12.2019

TARKASTUSINSINÖÖRIN VIRKA

Parkanon kaupunki on n. 6700 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla. Parkano sijaitsee kolmen maakunnan; Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa. Tunnin matkan päästä löytyvät maakuntakeskukset Tampere, Seinäjoki ja Pori. Viran sijoituspaikka on tekninen osasto. Pääasialliseen toimenkuvaan kuuluu koulukampus hankkeen työmaavalvojan tehtävät, sekä rakennustarkastajan sijaisena toimiessaan rakennusvalvontatehtävät Parkanon kaupungissa, sekä yhteistyösopimuksen mukaisesti naapurikunnissa

Tehtäviin kuuluu toimia rakennuttajan edustajana ja työmaavalvojana koulukampus työmaalla, osallistua työmaakokouksiin ja raportoida hankeen etenemisestä tekniselle lautakunnalle. Rakennustarkastajan sijaisena, tehtäviin kuuluu viranhaltijapäätösten tekoa, lupavalmistelua, valvontaa, lausuntojen antamista ja käyntejä tarkastuskohteissa.

Vaatimuksena on rakennusalan korkeakoulututkinto MRL 21 § mukaisesti tai vastaava aikaisempi opistotasoinen insinööritutkinto tai MRA 108 § siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostamme vahvaa työkokemusta rakentamisen eri sektoreilta ja erityisesti työmaavalvonnasta (työkokemus vähintään 2 vuotta) sekä kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta.
Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, lakien tuntemusta, tiedonhakutaitoja, tietotekniikan hallintaa, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, kehittävää työotetta sekä selkeää ja sujuvaa kirjallista esitystapaa. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveensa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen töiden vastaanottamista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset, joihin liitetään CV ja aiemmat työtehtävät sisältävä ansioluettelo sekä opinto- ja työtodistukset lähetetään osoitteella: Parkanon kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 14, 39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 31.1.2017 klo 15.00

Lisätietoja antaa: tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044-7865 601

Työnantajan www-sivu: http://www.parkano.fi Työnantajan osoite: PL 14, 39701 Parkano, sähköposti: kaupunki@parkano.fi