Kehitys-Parkki pyytää tarjousta Parkanon kaupungin ja Kehitys-Parkin viestintä- ja markkinointiresurssista. Hanke alittaa kansalliset kynnysarvot (Hankintalaki 15 §).

Elinkeinotoiminnan kehittämisen tueksi ja kaupungin viestinnän parantamiseksi on todettu tarve hankkia osaamista sekä kaupungin että Kehitys-Parkki Oy:n tiedotus- ja markkinointitehtäviin. Työpanosta ja osaamista tarvitaan mm. isojen hankkeiden ja muutosprosessien viestintään ja yleisen tiedottamisen kehittämiseen. Viestintä toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja elinkeinoyhtiön henkilökunnan kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.3.2014 kaupungin markkinointisuunnitelman, jossa todetaan viestinnän kehittämisen tarve ja erillisen viestintäryhmän perustaminen. Markkinoinnin kehittäminen liittyy myös kaupungin strategiatyöhön, missä on noussut tarve viestiä kaupungin toiminnasta nykyistä selkeämmin, jäntevämmin ja aktiivisemmin. Tarkoituksena on tukea elinkeinotoiminnan ja kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi asukasmarkkinointia ja tonttien myyntiä siten, että Parkanon ja seudun elinvoimaa saadaan merkittävästi vahvistettua.

Parkanon kaupunki ja Kehitys-Parkki
Parkanon kaupunki on noin 7000 asukkaan kaupunki Luoteis-Pirkanmaalla. Parkano on vireä alueellinen teollisuuden ja kaupan keskus. www.parkano.fi.

Kehitys-Parkki on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitys- ja elinkeinoyhtiö. www.kehitysparkki.fi

Tilattavat palvelut
Kaupungin ja Kehitys-Parkin viestinnän ja markkinoinnin tulee välittää myönteistä kaupunki-imagoa ja herättää kuva ihmisläheisestä, vilkkaasta ja kehittyvästä kaupungista, josta löytyvät kaikki tarvittavat palvelut.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 tarpeisiin ostopalveluna, kilpailuttamalla sen toteuttamista varten markkinoinnin ja viestinnän osaaja. Tavoitteena on, että työ voidaan alkaa jo toukokuussa. Hankittava työmäärä olisi verrattavissa puolipäiväiseen työntekijään ja arvioitu työmäärä kuukaudessa olisi noin 84 tuntia.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät tilaajan tilanteen ja tarpeen mukaan:

– Messu- ja tapahtumatoiminta
– Esitemateriaalin sisällön tuottaminen (ei graafista suunnittelua)
– Toimiminen markkinointityöryhmässä ja Kehittyvä Kihniö työryhmässä
– Kaupunginjohtajan avustaminen kaupungin tiedotuksessa
– Tonttimarkkinoinnissa avustaminen
– Kaupungin sisäinen viestintä (kuten henkilöstölehden toimittaminen)
– Koti Parkanoon lehden toimittaminen
– Sisällön tuottaminen nettisivuille ja facebookiin

Toteutus
Tarjoaja nimeää yhden henkilön hoitamaan tehtävää, joka työskentelee pääsääntöisesti erikseen osoitettavassa työpisteessä tehtävää hoitaessaan.

Työn aikana tuotettu aineisto on kokonaisuudessaan kaupungin ja Kehitys-Parkin omistamaa ja kaupungilla ja Kehitys-Parkilla on niihin kaikki oikeudet.

Työn tekemisen ajankohdista ja sisällöistä sovitaan tarkemmin kaupunginjohtajan ja Kehitys-Parkin toimitusjohtajan kanssa.

Hinnat
Tarjouksesta on käytävä ilmi:
– Tuntihinta ilman arvonlisäveroa silloin, kun työtunteja on kuukaudessa noin 84
– Tämän ylittävien tuntien hinta (tätä hintaa ei käytetä tarjousten vertailussa)

Tehdyt työtunnit tasataan kolmessa kuukaudessa 252 tuntiin. Ylituntien kertyminen lasketaan kolmen kuukauden kokonaistuntimäärän ylityksestä.

Maksuehto ja kuukausimaksujen korottaminen
– Maksuehtoon ja hinnan korotuksiin sovelletaan JYSE2009 Palvelut yleisiä sopimusehtoja.

Aikataulu
Hanke aloitetaan mahdollisimman pian, kuitenkin toukokuun 2014 aikana ja kestää 31.12.2014 asti.

Muut ehdot
Tarjousten on oltava voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Hanke päättyy 31.12.2014.

Tarjoaja hyväksyy tässä tarjouspyynnössä mainitut ehdot.

Valintakriteerit
Tarjouksen tulee olla kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella.

Arviointikriteerit:
Tarjouksen kokonaistaloudellisuus määräytyy 50 % hinnan ja 50 % laadun perusteella.

– Referenssit:
    o tarjoajan kolme keskeisintä referenssikohdetta vastaavanlaisista markkinointitehtävistä
    o tarjoajan kaksi keskeisintä referenssikohdetta vastaavanlaisista viestintätehtävistä

– Tarjoajan kokemus henkilöstölle suunnatusta viestinnästä
– Paikallisten olosuhteiden tuntemus

Tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta sekä varaa oikeuden jatkaa sopimusneuvotteluita valitsemansa sopimuskumppanin kanssa.

Tarjouksen toimittaminen
Tarjous tulee jättää 29.4.2014 klo 10.00 mennessä. Tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteisiin tuuli.tarukannel@parkano.fi ja juha.tuominen@parkano.fi.

Lisätietoja:
Tuuli Tarukannel tuuli.tarukannel@parkano.fi 044 786 5202

Juha Tuominen juha.tuominen@parkano.fi 044 786 5221

Parkanossa 16.4.2014

Juha Tuominen
toimitusjohtaja
Kehitys-Parkki Oy