Parkanon kaupunki/tekninen osasto pyytää tarjoustanne tilapäisistä rakennustöistä vuosille
2016-2017. (Kirvesmies, rakennusmies, maalaus-ja mattotyöt sekä maanrakennustyöt)

Tarjous tulee tehdä itsenäisenä yrittäjänä ja tarjoushinnan tulee sisältää palkan lisäksi kaikki
kulut kuten työnantaja velvoitteet, vakuutukset yms. ja tarvittavat työkalut.

Tarjouksen yhteydessä  tulee esittää referenssi luettelo viimeisten 2 vuoden töistä.

Tarjous tulee yhtenäisyyden vuoksi laatia oheiselle lomakkeelle.
Pyydettäessä toimitamme lomakkeen myös sähköpostitse
osoitteesta: jussi.henttonen@parkano.fi.

Työsuorituksen osalta valitun urakoitsijan tulee suorittaa työt tilauksen yhteydessä sovitun
aikataulun mukaisesti. Parkanon kaupunki kuuluu käännetyn ALV:n piiriin.

Jotta lasku on maksukelpoinen tulee työt aina kuittauttaa tilaajan edustajalla.

Töihin lähtöpaikaksi tulkitaan Parkanon keskusta. Vain Parkanon kaupungin alueella tapahtuvat
työajot korvataan tarjouslomakkeen mukaisesti.

Työsuorituksen osalta tarjouksen tekijän on viimeistään tarjouksen mukana toimitettava
tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset. Mikäli tarjouksen tekijä ei näitä todistuksia
toimita, voi tekninen lautakunta hylätä tarjouksen tällä perusteella.

Selvitysten tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
Lisätietoja tilaajavastuulaista löytyy internetistä mm. osoitteista:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa 14.12.2015 klo 15:00 mennessä

osoitteella:
Parkanon kaupunki/tekninen lautakunta
PL 14, 39701
PARKANO

Kuoren päälle merkintä ”Rakennustyö tarjous”.

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä osan tai kaikki annetut tarjoukset, mikäli katsoo ne
hinnaltaan tai muutoin itselleen epäedullisiksi.

Lisätietoja antaa työpäällikkö Jussi Henttonen puh.
044 7865611 sp. jussi.henttonen@parkano.fi
tai tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh.
044 7865601 sähköpostilla jarmo.kyosti@parkano.fi