Parkanon
kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Etsimme ammattitaitoiseen työryhmäämme laaja-alaisesta sosiaalityöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Tehtävän toimenkuva painottuu lapsiperhepalveluihin. Toimenkuvaan on mahdollista vaikuttaa myös omien vahvuuksien mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Arvostamme kokemusta lapsiperhepalveluista  sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Valittavalta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä
kehitysmyönteisyyttä. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja todistusjäljennöksineen tulee toimittaa viimeistään 10.9.2015 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki,
PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja
tehtävistä antaa perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 0447865311, vuokko.kuusiluoma@parkano.fi

Perusturvaosasto