Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

SOSIAALITYÖN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Sosiaalityön päällikön tehtävänkuva koostuu sosiaalityön palveluprosessien, viranomaistehtävien
ja yhteistyön koordinoinnista eri toimijoiden kesken, viranhaltijapäätösten tekemisestä ja vahvistamisesta sekä asiakastyöstä erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön päällikön tehtävään on kelpoisuuslain 3 §:n mukainen kelpoisuus.
(Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3 §). Esimieskoulutus ja/tai kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää
yhteistyötaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä, hyvää kirjallista ilmaisua sekä kykyä sopeutua muuttuviin työympäristöihin ja tiimeihin. Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työn, tarpeenmukaisen perehdytyksen sekä osaavan työyhteisön tuen.

Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville 504/2002). Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Hakemus, ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella
Parkanon perusturvalautakunta, PL 14, 39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 23.10.2015 klo 15.00.

Lisätietoja tehtävistä:

Perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 0447865301

Palvelupäällikkö Terhi Halla-Seppälä p. 0447865311

Parkano 7.10.2015

Perusturvalautakunta