Parkanon
kaupungin perusturvalautakunta julistaa uudelleen haettavaksi

SOSIAALITYÖN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Sosiaalityön päällikön tehtävänkuva koostuu sosiaalityön palveluprosessien, viranomaistehtävien ja yhteistyön koordinoinnista eri toimijoiden kesken, viranhaltijapäätösten tekemisestä ja vahvistamisesta sekä asiakastyöstä erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön päällikön virkaan on kelpoisuuslain 3 §:n mukainen kelpoisuus.
(Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3 §). Esimieskoulutus ja/tai kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyötaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä, hyvää kirjallista ilmaisua sekä kykyä sopeutua muuttuviin työympäristöihin ja tiimeihin. Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työn, tarpeenmukaisen perehdytyksen sekä osaavan työyhteisön tuen.

Ensimmäisen hakukierroksen hakijat otetaan huomioon.

Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä
(Laki lasten kanssa työskenteleville 504/2002). Virassa noudatetaan kuuden
(6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää
oman palkkatoiveensa.

Hakemus, ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat
todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon perusturvalautakunta, PL 14,
39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 30.11.2015 klo 15.00.

Lisätietoja tehtävästä:

Perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 0447865301

Palvelupäällikkö Terhi Halla-Seppälä p. 0447865311

Parkano 10.11.2015

Perusturvalautakunta