SORA-ALUEEN MYYNTI 

Parkanon kaupunki pyytää ostotarjouksia Parkanon kaupungin Lapinnevan kylässä sijaitsevista
tiloista Santalansanta rno 8:26 ja Niemensanta rno 15:0, jotka rajoittuvat toisiinsa ja sijaitsevat
Kastulan paikallistien varrella noin 10 km Parkanon keskustasta. Santalansannan pinta-ala on
1,0000 ha ja Niemensannan 2,1900 ha. 

Mainituilla tiloilla on voimassa oleva 10 vuoden soran ja hiekan ottolupa, joka on myönnetty
26.6.2006. Luvan mukainen kokonaisottomäärä on 50.000 k-m3 ja vuotuinen otto 5.000 k-m3.
Luvan voimassaoloaikana alueelta on otettu soraa ja hiekkaa noin 5.300 k –m3. 

Tarkempia tietoja myytävistä tiloista saa tekniseltä johtajalta numerosta 044 7865 601.
Ottoluvan siirtoasioista saa tarkempia tietoja rakennusvalvontatoimistosta numerosta
044 7865651. 

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa viimeistään 20.5.2011 klo 15.30
mennessä
tekninen johtaja Jarmo Kyöstille, osoitteella Parkanon kaupunki, tekninen osasto,
PL 14 39701 Parkano.  Kuoren päälle tulee merkitä tunnus ”SORA-ALUEEN OSTOTARJOUS”.

 

JARMO KYÖSTI
tekninen johtaja