Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti seuraavat virat ja toimet:

1)  5 Luokanopettajaa ajalle 1.8.2016-31.7.2017

2)  2 Luokanopettajaa ajalle 8.8.2016-3.6.2017

3) Lukion ja yhteiskoulun yhteinen uskonnon tuntiopettajan virka ajalle 8.8.2016-31.7.2017

4) Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 15.8.2016-16.12.2016

5) Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 15.8.2016-4.6.2017

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on kasvatustieteen kandidaatin (lto) tutkinto,
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Harri Hiitti, PL 14, 39701 PARKANO. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakuaika päättyy 29.4.2016 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

1-2) keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto p. 044-7865521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

1-3) sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.fi

3) yhteiskoulun ja lukion rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

1-5) sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi p. 044-7865502, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa 12.4.2016                                                                      Sivistyslautakunta