Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan uudelleen haettavaksi 1.10.2011 alkaen

toistaiseksi: 

Koulukuraattorin virka

 

Koulukuraattorin tehtäväkenttä asemoituu pääosin perusopetuksen oppilashuoltotyön ympärille, mutta käsittää myös muita kuraattoritoimintaan oleellisesti liittyviä tehtäviä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä hyvää perehtyneisyyttä oppilashuoltotyöhön. 

 

Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset

tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistysjohtaja Harri Hiitti, PL 14, 39701 PARKANO.

 

Hakuaika päättyy 31.8.2011 klo 15.00.

 

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Virkaa aikaisemmin hakeneet huomioidaan tässä haussa. 

 

Lisätietoja antaa:                     

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501 e-mail harri.hiitti@parkano.fi                 

 

Parkanossa 10.8.2011                                                      Sivistyslautakunta