Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2015 alkaen toistaiseksi

Erityisluokanopettajan virka (0-9 lk)

virka voidaan täyttää myös määräaikaisesti mikäli virkaan ei ole muodollisesti päteviä hakijoita

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 14, 39701 PARKANO.

Hakuaika päättyy 22.6.2015 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto p. 044-7865521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.fi

sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi p. 044-7865502, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Parkanossa 4.6.2015                                                          Sivistyslautakunta