Sivistystoimi / varhaiskasvatus

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi lastentarhanopettajan toimi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on kasvatustieteen kandidaatin (lto) tutkinto, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä ottaa vastuuta toiminnan pedagogisesta johtamisesta. Pienryhmäpedagogiikka on osa arjen toimintaamme, joten odotamme valittavalta hyviä valmiuksia sen toteuttamiseen. Pidämme tärkeänä luovaa ja lapsia osallistavaa työskentelyotetta ja arvostamme innostunutta sekä positiivista asennetta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 21.4.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

 

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa 7.4.2017                                                                           Sivistystoimi