Sivistystoimi / varhaiskasvatus

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti
seuraava toimi:

Lastentarhanopettajan perhevapaansijaisuus ajalle 10.8.2015–5.6.2016

Lastentarhanopettajan toimeen valitulta odotamme kykyä toimia lapsiryhmässä vastaavana lastentarhanopettajana.

Lastentarhanopettajan toimeen valittavan kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus
määräytyy KVTES:n mukaan.

Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 7.7.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja antaa

sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi.

Parkanossa 30.6.2015                                                                   Sivistystoimi