Sivistystoimi / varhaiskasvatus          

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti seuraava toimi:

Lastenhoitajan perhevapaan sijaisuus ajalle 1.8.2017–22.5.2018                   

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaisesti soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilta hakijoilta odotetaan lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua tutkintoa.

Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 30.6.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi.

 

Parkanossa 16.6.2017                                                                         Sivistystoimi