Parkano on viihtyisä n. 7000 asukkaan kaupunki
                                                                 Pirkanmaalla. Valtatie 3 ja Parkanon rata tarjoavat nopeat
                                                                 liikenneyhteydet, vaihteleva luonto vesistöineen miellyttävän
                                                                 asuinympäristön. Monipuoliset koulutuspalvelumme
                                                                 käsittävät perusopetuksen ja lukion lisäksi mm. koko
                                                                 seutukuntaa palvelevan vireän musiikkiopiston ja
                                                                 aikuisopiston. 

 

 Parkanon kaupungin koululaitoksessa julistetaan haettavaksi 1.8.2011 alkaen toistaiseksi:

 1) Lukion ja Yhteiskoulun (7-9 luokkien) yhteinen rehtorin virka                                    

Rehtorin viran hoitoon tarvittavan muodollisen pätevyyden lisäksi edellytämme valittavalta henkilöltä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tuloksellista henkilöstöjohtamista. Hallinnollinen kokemus yllämainittujen koulumuotojen johtamisesta luetaan eduksi hakijalle.

Parkanon lukiossa ja yhteiskoulussa on lukuvuonna 2010–2011 n. 350 oppilasta ja 27 opettajaa.

2) Koulukuraattorin virka

 Koulukuraattorin tehtäväkenttä asemoituu pääosin perusopetuksen oppilashuoltotyön ympärille, mutta käsittää myös muita kuraattoritoimintaan oleellisesti liittyviä tehtäviä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä hyvää perehtyneisyyttä oppilashuoltotyöhön.

Virkojen täyttämisissä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee
toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 14, 39701 PARKANO.

 

                      Hakuaika päättyy 31.3.2011 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

                     

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501 e-mail harri.hiitti@parkano.fi

Lukion apulaisrehtori Päivi Hautaniemi p. 044-7865544 e-mail paivi.hautaniemi@parkano.fi

Yhteiskoulun vararehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531 e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

                     

Parkanossa 25.2.2011                                                      Sivistyslautakunta