Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi seuraavat virat ja toimi määräaikaisesti:

1)     2 Luokanopettajan virkaa ajalle 1.8.2013-31.7.2014 (Keskustan koulu ja Pohjois-Parkanon    koulu)

2)     Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2013-21.12.2013

3)     Yhteiskoulun ja lukion yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka ajalle 1.8.2013-31.7.2014

4)     Lastenhoitajan toimi ajalle 5.8.2013-31.5.2014

 

Lastenhoitajan toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaisesti soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilta hakijoilta odotetaan lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua tutkintoa.

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistysjohtaja Harri Hiitti, PL 14, 39701 PARKANO.

Virkoja ja toimea täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakuaika päättyy 19.6.2013 klo 15.00.

 

Valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

sivistysjohtaja Harri Hiitti puh. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.fi

Keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto puh. 044-7865521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

Pohjois-Parkanon koulun luokanopettaja/rehtori Maarit Malmberg puh. 0400-666121, e-mail: maarit.malmberg@parkano.fi

lukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia puh. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

varhaiskasvatuksen päällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865502, jenni.alppi@parkano.fi

 

 

 

Parkanossa 4.6.2013                                                        Sivistystoimi