Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2012 alkaen toistaiseksi: 

1)     Parkanon lukion ja yhteiskoulun (7-9) yhteinen rehtorin virka

         (viran vastaanottaminen toivottavaa jo kevään 2012 aikana)

2)     Yhteiskoulun 7-9 luokkien ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka

3)     Lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka

4)     Lukion ja perusopetuksen yhteinen kemian ja matematiikan lehtorin virka (virkaan sisältyy myös tietotekniikan opetusta)

5)     Perusopetuksen (7-9) kotitalouden lehtorin virka

6)     Luokanopettajan virka (TN) virkaan hakevalta toivotaan teknisen työn aineenopettajan kelpoisuutta sekä kokemusta erityisopetuksesta

7)     Luokanopettajan virka (TS/MU) virkaan hakevalta toivotaan valmiutta musiikkipainotteiseen  opetukseen sekä alku- ja esiopetukseen

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset

tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 14, 39701 PARKANO.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakuaika päättyy 16.3.2012 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501 e-mail harri.hiitti@parkano.fi

lukion ja yhteiskoulun vt.rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531 e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto p. 044-7865521 e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

 

Parkanossa 24.2.2012                                                      Sivistyslautakunta