Parkanon kaupungin sivistystoimessa on haettavana määräaikaisesti 

Luokanopettajan virka                     

ajalle 9.8.2011–2.6.2012

 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen kemian ja matematiikan lehtorin virka 

lukuvuodeksi 2011-2012, opetus lukion puolella (lyhyt matematiikka, kemia, tietotekniikka)

 

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella:

Parkanon kaupunki, Koulutoimisto, PL 14, 39701 PARKANO

 

Hakuaika päättyy 21.6.2011 klo 15.00.

 

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi

lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Tiedustelut: 

sivistysjohtaja Harri Hiitti puh. 044 7865 501, e-mail: harri.hiitti@parkano.fi

lukion apulaisrehtori Päivi Hautaniemi puh. 044 7865 544, e-mail: paivi.hautaniemi@parkano.fi

 

 

Parkanossa 7.6.2011                                                        Sivistysosasto