Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2011 alkaen

toistaiseksi: 

Yhteiskoulun 7-9 luokkien ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka

 

määräaikaisesti: 

Lukion ja perusopetuksen (7-9 lk) yhteinen englannin ja ruotsin tuntiopettajan tehtävät ajalle 1.8.2011-31.7.2012

 

Yhteiskoulun 7-9 luokkien kotitalouden lehtorin virka ajalle 1.8.2011-31.7.2012

 

Yhteiskoulun 7-9 luokkien äidinkielen lehtorin virka ajalle 9.8.2011-2.6.2012

 

Yhteiskoulun 7-9 luokkien historian ja yhteiskuntaopin lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 9.8.2011-2.6.2012

 

Yhteiskoulun (7-9 lk) ja lukion yhteinen musiikin lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 9.8.2011-2.6.2012

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset

tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 14, 39701 PARKANO.

 

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakuaika päättyy 3.6.2011 klo 15.00.

 

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

 

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501 e-mail harri.hiitti@parkano.fi

lukion apulaisrehtori Päivi Hautaniemi p. 044-7865544 e-mail paivi.hautaniemi@parkano.fi

yhteiskoulun vararehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531 e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

 

Parkanossa 9.5.2011                                                        Sivistyslautakunta