Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi seuraavat virat määräaikaisesti:

1) Yhteiskoulun 7-9 luokkien ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2014-24.10.2014

2) Yhteiskoulun 7-9 luokkien ja lukion yhteinen musiikin lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2014-30.5.2015

3) Lukion ja yhteiskoulun yhteinen biologian ja maantiedon lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2014-30.5.2015 

4) Lukion englannin kielen lehtorin viransijaisuus ajalle 6.8.2014-30.5.2015

5) Lukion ja yhteiskoulun yhteinen saksan kielen lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.8.2014-31.5.2015

 

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset

tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistysjohtaja Harri Hiitti, PL 14, 39701 PARKANO.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakuaika päättyy 19.6.2014 klo 15.00.

 

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.filukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

 

Parkanossa 5.6.2014                                                        Sivistyslautakunta