Sivistysosasto / varhaiskasvatus

 
Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi kaksi toistaiseksi voimassa olevaa lastentarhanopettajan toimea ja yksi toistaiseksi voimassa oleva lastenhoitajan toimi 1.8.2014 alkaen, yksi määräaikainen lastentarhanopettajan toimi ajalle 4.8.2014- 16.2.2015 sekä yksi määräaikainen lastenhoitajan toimi ajalle 4.8.2014-20.12.2015. 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimiin on kasvatustieteen kandidaatin (lto) tutkinto, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).
Vähintään toiselta toistaiseksi voimassa olevaan toimeen valitulta edellytetään kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimiin on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilta hakijoilta odotetaan lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua tutkintoa.

Lastentarhanopettajan toimiin valittavilta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta sekä kykyä ottaa vastuuta toiminnan pedagogisesta johtamisesta.

Lastenhoitajan toimeen valittavalta odotamme vastuullista ja ammatillista työotetta sekä joustavuutta ja hyviä valmiuksia tiimityöhön.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä kaikkien toimeen valittujen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 30.4.2014 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi