Sivistystoimi / varhaiskasvatus

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti
seuraavat toimet:

Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 3.8.2015–6.5.2016

Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 3.8.2015-31.7.2016.

Lastentarhanopettajan toimeen valitulta odotamme kykyä toimia lapsiryhmässä vastaavana lastentarhanopettajana.

Lastentarhanopettajan toimeen valittavan kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 24.6.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi.

Parkanossa 10.6.2015                                                             Sivistystoimi