Sivistystoimi / varhaiskasvatus

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti seuraavat toimet:

1) Lastentarhanopettajan (esiopetus) sijaisuus ajalle 7.1.2016–5.6.2016

2) Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 7.1.2016-4.11.2016

3) Lastenhoitajan toimi (20h/vko) ajalle 7.1.2016-5.6.2016

Lastentarhanopettajan toimeen valituilta odotamme kykyä toimia lapsiryhmässä vastaavana lastentarhanopettajana.

Toimeen valittavien lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajan kelpoisuusvaatimukset ovat
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Lisäksi esiopetukseen (kohta 1) valittavalta lastentarhanopettajalta edellytetään kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).

Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 11.12.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja antaa

sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi.

 

Parkanossa 25.11.2015                                                                    Sivistystoimi