Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti seuraava virat:

 luokanopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

 Tehtävään kuuluu käsitöiden ja liikunnan opetusta

Yhteiskoulun matematiikan, fysiikka-kemian ja valinnaisen tietotekniikan tuntiopettajan virka

ajalle 1.8.2017-31.7.2018               

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Jenni Alppi, PL 14, 39701 PARKANO. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakuaika päättyy 19.6.2017 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistystoimen hallintopäällikölle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto p. 044-7865521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

Yhteiskoulun ja lukion rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

Sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi p. 044-7865502, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Parkanossa 5.6.2017                                                        Sivistyslautakunta