Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 4.8.2014 alkaen toistaiseksi

1)     Lukion ja yhteiskoulun yhteinen uskonnon ja psykologian lehtorin virka

2)     Lukion ja yhteiskoulun yhteinen biologian ja maantiedon lehtorin virka

3)     Lukion ja yhteiskoulun yhteinen ruotsin ja ranskan kielen lehtorin virka

4)     Yhteiskoulun ja lukion yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka

5)     Erityisopettajan virka, yhteiskoulu

6)     Luokanopettajan virka (Pohjois-Parkanon tai Keskustan koulu)

7)     3 Koulunkäynninohjaajan toimea, osa-aikaisia (työaika 25h/vko)

 

Kelpoisuusehtona koulunkäynninohjaajan toimiin on koulunkäyntiavustajan koulutus tai muu alalle hyväksytty ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Yhdellä toimeen valitulla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaisesti soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

 

Virkoja ja toimia täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset

tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Sivistyslautakunta, PL 14, 39701 PARKANO.

 

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 15.00.

 

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi

lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

lukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto p. 044-7865521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi p. 044-7865502, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.fi

 

 

 

Parkanossa 11.4.2014                                                      Sivistyslautakunta