Parkanon kaupungin sivistysosasto julistaa haettavaksi seuraavat virat määräaikaisesti

 1)     Yhteiskoulun 7-9 luokkien ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka

          ajalle 1.8.2012-31.7.2013

 2)     Lukion ruotsin, ranskan ja italian kielen lehtorin sijaisuus ajalle 1.8.2012-7.5.2013

 3)     Luokanopettajan virka ajalle 1.8.2012-31.7.2013

 

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, Koulutoimisto, PL 14, 39701 PARKANO. Kuoreen merkintä ”Hakemus”.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakuaika päättyy 9.7.2012 klo 15.00.

 

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinta-

päätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

sivistysjohtaja Harri Hiitti p. 044-7865501, e-mail harri.hiitti@parkano.fi

lukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-7865531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

 

Parkanossa 25.6.2012                                                      Sivistysosasto