Parkanon kaupungin sivistysosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet 1.8.2012 alkaen toistaiseksi

1)    kaksi perhepäivähoitajan toimea

Palkkaus, työaika ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n liite 12 mukaan.
Perhepäivähoitajan kodin tulee olla soveltuva perhepäivähoitoon. Toimeen valittavalla tulee olla suoritettuna perhepäivähoitajan ammattitutkinto, muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan tutkinto tai hänen tulee sitoutua suorittamaan oppisopimuskoulutuksena perhepäivähoitajan ammattitutkinto

2)    kaksi lastenhoitajan toimea

Valittavalta henkilöltä edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaisesti soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilta hakijoilta odotetaan lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua tutkintoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen

Edellytämme vastuullista ja ammatillista työotetta työyhteisön jäsenenä ja kasvatuskumppanuudessa asiakasperheiden kanssa.

Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 1.6.2012 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja antavat sivistysjohtaja Harri Hiitti, puh. 044-7865 501, varhaiskasvatuksen päällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 351 tai jenni.alppi@parkano.fi.

 

Parkanossa 18.5.2012

Sivistysosasto