Parkanon kaupungin sivistysosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet 1.8.2015 alkaen toistaiseksi

  1. kaksi omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajan toimea

Palkkaus, työaika ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n liite 12 mukaan.
Perhepäivähoitajan kodin tulee olla soveltuva perhepäivähoitoon. Toimeen valittavalla tulee olla suoritettuna perhepäivähoitajan ammattitutkinto, muu soveltuva kasvatus- tai hoitoalan tutkinto.

Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 30.4.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Lisätietoja antavat

sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865502, jenni.alppi@parkano.fi

varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja Sarita Rajamäki, puh. 044-7865530, sarita.rajamaki@parkano.fi

 

Parkanossa 15.4.2015                                                       Sivistysosasto