Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi

 SIIVOUSPALVELUESIMIEHEN TOIMEN

Parkanon kaupungin tekniselle osastolle on perustettu tilapalveluyksikkö, jonka toimialaan kuuluu kaikkien kaupungin omistamien kiinteistöjen siivous. Siivouspalveluiden toimintaa ja organisointia varten tarvitsemme esimiehen, joka osallistuu myös itse siivoustyöhön.

Siivouspalveluesimiehen tehtäviin kuuluu:
– käytännön siivoustyö
– siivoushenkilöstön työnohjaus
– siivoustyön ohjeistaminen
– siivoustyön tason seuranta
– siivousaineiden hankinta
– siivousvälineiden hankinta ja niiden kunnossapidosta huolehtiminen
– siivoojien lomituksien järjestäminen
– siivoustoimen talouden seuranta
– avustaminen talousarvion laatimisessa.

Pätevyysvaatimuksena on siivousteknikon erikoisammattitutkinto tai restonomin tutkinto ja kokemusta siivousalan työnjohdollisista tehtävistä.

Palkkaus määräytyy kuntien ja kuntayhtymien teknistä henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.  Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.  Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan Parkanon kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitteella Parkanontie 37 / PL 14 39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 16.10.2009 kello 15.00.

Lisätietoja antaa Hannele Peltola, puh 044 7865 602.

Parkanossa 23.9.2009

Tekninen lautakunta