K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Salmenharjun ranta-asemakaavan muutosehdotus ja -selostus.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus koskee Parkanon kaupungin Vahojärven kylässä  sijaitsevia  tiloja Salmenharju RN:o 4:81 ja Villa Eerika RN:o 4:90. Alue sijaitsee Salmenharjun tien varrella, Parkanon kaupungin keskustasta Kurun suuntaan n. 17-18 km.

Kaavamuutosessa muodostuu kortteli 1 tontti 1, kortteli 8 tontti 1, luonnonsuojelualuetta sekä maa- ja metsäaluetta.

 Kaavaehdotuksen tavoitteena on siirtää nykyisen talouskeskuksen rakennusoikeudesta osa Salmenharjuntien länsipuolelle muodostettavalle uudelle vakituisen asumisen tontille.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja –selostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 17.10 – 15.11.2013 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja -selostuksesta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      0400-234349, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet kaavamuutosehdotuksesta ja –selostuksesta pyydetään toimittamaan 15.11.2013 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

                                           Parkanon kaupunki

                                           Kaavoituslautakunta

Salmenharjun_ranta-asemak.ehdotus.pdf

Salmenharju_määräykset.pdf

Salmenharjun_osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf

Salmenharjun_ranta-asemakaavaselostus.pdf