K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Salmenharjun ranta-asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ranta-asemakaavan muutosluonnos koskee Parkanon kaupungin Vahojärven kylässä  sijaitsevia  tiloja Salmenharju RN:o 4:81 ja Villa Eerika RN:o 4:90. Alue sijaitsee Salmenharjun tien varrella, Parkanon kaupungin keskustasta Kurun suuntaan n. 17-18 km.

Kaavamuutosessa muodostuu kortteli 1 tontti 1, kortteli 8 tontti 1, luonnonsuojelualuetta sekä maa- ja metsäaluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää nykyisen talouskeskuksen rakennusoikeudesta osa Salmenharjuntien länsipuolelle muodostettavalle uudelle vakituisen asumisen tontille.

Ranta-asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 62 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 27.8 – 25.9.2013 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

0400-234349, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet kaavamuutosluonnoksesta pyydetään toimittamaan 25.9.2013 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Kaavoituslautakunta

Salmenharjun_ranta-asemakaavaluonnos.pdf

Salmenharjun_osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf