K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaselostus.

Asemakaavan kohteena on Parkanon Linnankylässä sijaitsevat tilat Saha, kiinteistötunnus  581-411-1-124 sekä osa tilasta Kuivasranta, kiinteistötunnus 581-411-1-139.

Alue sijaitsee Parkanon keskustasta Jalasjärven suuntaan n. 15 km valtatie 3:n varrella. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 14 hehtaaria. Osalla aluetta on voimassa Marjolahden ranta-asemakaava. Loppuosalla ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Kuivasjärven rantaviivan pituus on n. 250 m.

Kaavan muutosluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa sahan toiminnan laajentaminen. Tilan alueella on runsaasti sahan toimintaan liittyviä rakennuksia. Kuivasranta -tilan osalla ei ole rakennuksia.

Asemakaavassa muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten kortelialuetta (T-2) korttelit 1 ja 2, loma-asuntojen korttelialuetta (RA) korttelit 3 ja 4, maa- ja metsäaluetta (M), kaavatiealuetta sekä yleisen tien aluetta (LT).

Asemakaavaluonnos ja -selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 12.12.2017 – 10.1.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta ja –selostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta ja muusta kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 10.1.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto,   Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Tekninen lautakunta

Sahan-kaavaluonnos.pdf

Sahan asemakaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaselostus