Lainsäädännön lisäksi kaupungin toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja ohjeilla. Tärkein johtosääntö on hallintosääntö, jossa määritellään kaupungin organisaatio, henkilöstöjärjestelmä ja toimielinten sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta.
  
Hallintosääntö 
Kaupunginhallituksen ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta
Parkanon kaupungin konserniohje 2017
Sisäisen valvonnan ohje 2017