K U U L U T U S  

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille rantaosayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnassa oleville ranta-alueille. Muutosalueet sijoittuvat Iso-Madesjärvelle, Nivusjärvelle ja Jänisjärvelle sekä Liesijärvelle.

Rantaosayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yhteensä 12 omarantaista lomarakennuspaikkaa Iso-Madesjärveltä, Nivusjärveltä ja Jänisjärveltä Liesijärvelle. Muutettavat alueet, joilta siirretään rakennusoikeudet, osoitetaan metsätalousalueina (M) tai virkistysalueina (VR).

Rantaosayleiskaavaluonnos ja –selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä MRL:n 62 §:n mukaisesti 26.11. – 31.12.2009 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää mielipide rantaosayleiskaavaluonnoksesta ja –selostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätietoja:

Parkanon kaupunki; www.parkano.fi/ajankohtaista

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601

Insinööritoimisto Poutanen Oy; Juha Poutanen, puh, 03-6122552 sähköposti:juha.poutanen(ät)poutanenoy.fi (kaavan laatija)

Mahdolliset mielipiteet luonnoksen johdosta pyydetään toimittamaan 31.12.2009 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Ympäristölautakunta

 Kaavaluonnos ja -selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma alhaalla olevissa linkeissä

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS luonnos.pdf

Liesijärvi_kaavamuutosalue.pdf

Jänisjärvet_kaavamuutosalue.pdf

Nivusjärvi_kaavamuutosalue.pdf

Iso-Madesjärvikaavamuutosalue.pdf

OTEmaakuntakaava.pdf

PARKANO_RANTAOSAYK.MUUTOS_OAS_102009.pdf

PARKANO_RANTAOSAYKMUUTOS-KAAVASELOSTUS10_2009.pdf

RANTAOSAYK-MUUTOS__YLEISSIJAINTIKARTTA.pdf

Luontoarvojen_perusselvitys.pdf

Luontoarvojen perusselvitys.pdf