Ilmoitus12.3.2014
Parkanon kaupungissa on haettavana                                           

RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA

Parkanon kaupunki on n. 6700 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla. Parkano sijaitsee kolmen maakunnan; Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa. Tunnin matkan päästä löytyvät maakuntakeskukset Tampere, Seinäjoki ja Pori.

Viran sijoituspaikka on teknisen osaston rakennusvalvontatoimisto. Viran toimenkuvaan kuuluvat rakennusvalvontatehtävät Parkanon kaupungissa sekä Karvian kunnassa, sekä mahdollisesti maa-aineslupien valmistelu ja valvontatehtävät Parkanon kaupungissa ja Karvian kunnassa.

Rakennustarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana, lautakunnan esittelijänä ja talousvastuuhenkilönä.
Tehtäviin kuuluu mm. viranhaltija päätösten tekoa, lupavalmistelua, valvontaa, lausuntojen antamista ja käyntejä tarkastuskohteissa. Tehtävänkuvaan on mahdollista sisällyttää myös muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Vaatimuksena on rakennusalan korkeakoulututkinto MRL 21 § mukaisesti tai vastaava aikaisempi opistotasoinen insinööritutkinto tai MRA 108 § siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostamme kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta.

Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, lakien tuntemusta, tiedonhakutaitoja, tietotekniikan hallintaa, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, kehittävää työotetta sekä selkeää ja sujuvaa kirjallista esitystapaa. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkka määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveensa.
Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen töiden vastaanottamista. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset, joihin liitetään CV ja aiemmat työtehtävät sisältävä ansioluettelo sekä opinto- ja työtodistukset lähetetään osoitteella: Parkanon kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 14, 39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 9.4.2014 klo 15.00

Lisätietoja antavat: tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044-7865 601 ja rakennustarkastaja Pertti Huhtala puh. 044 7865 651.

Työnantajan www-sivu: http://www.parkano.fi
Työnantajan osoite: PL 14, 39701 Parkano, sähköposti: kaupunki@parkano.fi