KUULUTUS

Parkanon kaupungissa on tullut vireille rakennusjärjestyksen uusiminen.

Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja rakennusjärjestysehdotus pidetään MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 12.11-.11.12.2013 välisen ajan Parkanon kaupungin rakennusvalvontatoimistossa ja kaupungin kotisivuilla  http://www.parkano.fi/kaupunki/ajankohtaista.html 

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestys ehdotuksesta, nähtävänä olo aikana.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Pertti Huhtala puh. 044 7865 651,
sähköposti: pertti.huhtala@parkano.fi

Parkanossa 5.11.2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusjärjestys ehdotus
liitekartat. pdf
osallistumis- ja arviointisuunnitelma .pdf